Genom att offra till gudarna tog vikingatidsentusiaster farväl till fornfynden vid Skeke i Rasbo. Om någon vecka sprängs fynden bort för att ge plats åt en rondell på nya väg 288. [UNT]

https://unt.se/nyheter/uppsala/artikel/de-tog-blot-och-avsked-av-fornfynd/r1pe4m6r