Finska kriget 1808-1809

Så kommenderades framåt marsch. Bataljonen gjorde front mot fienden och började sin taktfasta förflyttning. Order förkunnades ackompanjerade av trumsignaler. Musköterna laddades och gjordes klara. Första ledet gick ner på knä, men det bakre förblev stående.

Så inleddes slaget vid Oravais morgonen den 14 september 1808, en av de mest dramatiska händelserna under finska kriget – det krig mellan Sverige och Ryssland som ledde till att den månghundraåriga föreningen mellan Sverige och Finland sprängdes och Finland blev ett ryskt storfurstendöme. Med hjälp av ett digert källmaterial, målande ögonvittnesskildringar och välkända episoder ur Fänrik Ståls sägner beskriver Martin Hårdstedt kriget från februari 1808, när ryska trupper gick över gränsen mot Finland, till freden i Fredrikshamn i september 1809. Han skildrar den svenska arméns snabba reträtt norrut, segrarna, motgångarna, den hårda marschen ut ur Finland, de dödsbringande vinterkvarteren kring Torneå och avvärjningsstriderna i Västerbotten under våren och sommaren 1809.

Utifrån sitt perspektiv som militärhistoriker ger författaren en initierad bild av krigets förlopp. Han tar också fram hittills okända sidor av krigets verklighet och förutsättningar: Hur fick man fram mat till två arméer i ödsliga områden? Hur påverkades vanliga människor av kriget och hur skedde samspelet mellan den militära ledningen och civilbefolkningen? Och vilka faktorer var det egentligen som gjorde att Sverige led ett så svidande nederlag att kriget förblivit ett trauma ända in i vår egen tid?

Martin Hårdstedt är militärhistoriker och verksam som universitetslektor vid institutionen för historiska studier vid Umeå universitet. Han skrev sin doktorsavhandling om finska kriget: Om krigets förutsättningar. Han var en av redaktörerna för boken Krig kring Kvarken och skrev flera avsnitt i Svenska slagfält, som nominerades som Årets bok om svensk historia.

Martin Hårdstedt:
Finska kriget 1808–1809
Prisma
Utkom 2006