Poeten Lasse Lucidors liv och tid

1600-talspoeten Lucidor den olycklige var redan under sin livstid känd och omtyckt för sina fyndiga och kvicka visor och dikter. I dag känner vi honom som en av Stockholms trubadurer och Bellmans föregångare, som upphovsman­nen till den sorgesamma men livsbejakande visan ”Skulle jag sörja då voro jag tokot”. Känd är han även för att ha hamnat i fängelse för en bröllopsdikt och för att en tidig gryningstimme ha avlidit i en våldsam drabbning, ungefär som han själv hade förutspått, bland bänkar och bord inne på en av Stockholms många vinkällare.

I dag finns inga kända avbildningar av Lasse Johansson Lucidor. De biografiska uppgifterna är därtill få. Men hans korta och turbulenta liv gjorde avtryck i den svenska histo­rien, och frågorna lever kvar om vem den begåvade poeten egentligen var.

I Jag, en olycklig spåman placeras Lucidor i sitt histo­riska sammanhang – samtidens kulturella föreställningar om våld, ära, lycka och poeternas villkor – som fördjupar bilden av honom, av stormaktstidens Sverige och westfaliska fredens Europa.

Annika Sandén är filosofie doktor och docent i historia och har skrivit en rad böcker om svensk stormaktstid, bland annat Bödlar. Liv, död och skam i svenskt 1600-tal och Fröjdelekar. Glädje, lust och nöjen under svensk stormaktstid. Hon var tillsammans med Sofia Holmlund redaktör för Usla, elända och arma – samhällets utsatta under 700 år, som utsågs till Årets bok om svensk historia 2013.

Annika Sandén:
Jag, en olycklig spåman. Poeten Lasse Johansson Lucidors liv och tid
Natur & Kultur
Utkom 2023