Halmstads äldsta historia

Vår by Broktorp - omslag

En arkeologisk undersökning i några smala schakt i Brogatan, Klammerdammsgatan och Storgatan i Halmstad sensommaren och hösten 2011 ledde fram till nya kunskaper om stadens äldsta historia. Dessa nya kunskaper och andra infallsvinklar på stadens tidigaste historia när den växer fram på en långsträckt sandbank på västra sidan Nissan, har sammanställts i boken Vår by Broktorp.

Resultaten från utgrävningen 2011 har använts som utgångspunkt för att berätta om Halmstad vid Broktorp, den stad som först omnämndes år 1322 och som finns kvar än i dag. De olika texterna går från det stora till detaljer, från en sammanfattning av stadens historia från grundandet fram till stadsbranden år 1619 till en studie av ölbryggning på en tomt under 1300-talets slut och 1400-talets första halva.

Bokens redaktör är Mattias Öbrink och även Ivan Balic, Torbjörn Brorsson och Jens Heimdahl har bidragit med texter. Undersökningen som utfördes 2011 inför att Halmstad Energi och Miljö byggde nya ledningar för fjärrkyla genom centrala Halmstad, var ett samarbete mellan flera arkeologiska institutioner och medverkande arkeologer från Kulturmiljö Halland, Kulturen i Lund, Statens historiska museer arkeologerna och Bohusläns museum.

Mattias Öbrink:
Vår by Broktorp. Halmstads äldsta historia
Kulturmiljö Halland
Utkom 2015