Den utvalda staden – Norrköping på 1600- och 1700-talet

Norrköpings stadsmuseum
Ny basutställning

Den 19 juni 2021 invigdes utställningen Den utvalda staden om Norrköpings historia och om stormaktstiden i Sverige. Utställningen är en permanent utställning på Norrköpings stadsmuseum och är den senaste delen i berättelsen om Norrköping.

Under 1600-talet växer Norrköping från en blygsam medeltida småstad till rikets näst största stad. Tidiga industrier börjar blomstra längs med Strömmen och gör staden betydelsefull i den växande stormakten Sverige. Staden är utvald, här ska stormaktidens nya regler och förordningar märkas och människornas liv regleras. Ett tullplank inringar staden och det blir allt viktigare att veta vem som hör till och vem som står utanför.

1700-talet börjar med skrämmande tecken som förebådar olyckor. Nästan halva befolkningen dör i pesten och 1719 bränns staden ner av ryssarna. När Norrköping återigen reser sig ankrar skepp i hamnen med fredliga varor som te, kryddor och kinesiskt porslin. Sockerbruk och tobaksplantager blomstrar.

År 1800 hålls kungakröningen av Gustav IV Adolf i staden. För Norrköpingsborna ser framtiden återigen ljus och löftesrik ut.