Den utvalda staden – Norrköping på 1600- och 1700-talet

Norrköpings stadsmuseum
Ny basutställning

Den 19 juni 2021 invigdes utställningen Den utvalda staden om Norrköpings historia och om stormaktstiden i Sverige. Utställningen är en permanent utställning på Norrköpings stadsmuseum och är den senaste delen i berättelsen om Norrköping.

Under 1600-talet växte Norrköping från en blygsam medeltida småstad till rikets näst största stad. Tidiga industrier började blomstra längs med Strömmen och gjorde staden betydelsefull i den växande stormakten Sverige. Staden var utvald, här skulle stormaktidens nya regler och förordningar märkas och människornas liv regleras. Ett tullplank inringade staden och det blev allt viktigare att veta vem som hörde till och vem som stod utanför.

1700-talet började med skrämmande tecken som förebådade olyckor. Nästan halva befolkningen dog i pesten och 1719 brändes staden ner av ryssarna. När Norrköping återigen reste sig ankrade skepp i hamnen med fredliga varor som te, kryddor och kinesiskt porslin. Sockerbruk och tobaksplantager blomstrade.

År 1800 hölls kröningen Gustav IV Adolfs kröning i staden. För Norrköpingsborna såg framtiden återigen ljus och löftesrik ut.