Historikern Peter Englund är en av de forskare som skall begära tillstånd att få öppna Karl XII:s kista i Riddarholmskyrkan. Tjugo lösa benbitar i kraniet skall plockas ut och undersökas. [SvD]

https://www.svd.se/halla-dar-1jxe