Värmlands Museum och Forshaga kommun har gemensamt beslutat att stänga Dyvelstens Flottningsmuseum fr.o.m. nästa säsong fram till år 2021. Stora investeringar krävs för att tillgodose krav på arbetsmiljö, säkerhet och tillgänglighet för både besökare och personal. I det trängda ekonomiska läge som både museet och kommunen befinner sig i, finns i dagsläget inget utrymme för de ökade kostnader det skulle innebära att driva verksamheten i Dyvelsten vidare.

Foto: Värmlands Museum.

En utvecklingsgrupp kommer att tillsättas med representanter från Värmlands Museum och Forshaga kommun för att med sikte på 2021 arbeta med frågan om finansiering och utveckling av Dyvelsten som besöksmål. Värmlands Museum söker också s.k. interregmedel för att tillsammans med Anno Museum i Norge fördjupa kunskapen om skogens historia på båda sidor riksgränsen.

– Skogens, Klarälvens och flottningens historia är en central och viktig del av Värmlands kulturhistoria som vi kommer att fortsätta att utforska och berätta om. Det finns ett stort intresse, inte minst väcker båtarna och tändkulemotorerna ett stort engagemang. Vi skulle gärna vilja hitta former för att kunna tillvarata det intresset, säger länsmuseichef Åsa Hallén på Värmlands Museum.

Forshaga kommun äger fastigheten och har gett ett årligt driftsbidrag till verksamheten. Värmlands Museum har drivit verksamheten under sommarsäsong sedan 1997.