Kate Bangs borttappade dagböcker har donerats till Stiftelsen Övralid och Martin Kylhammar, professor vid Tema Kultur och samhälle vid Linköpings universitet, har fått förtroendet att arbeta med dem. 

Dagböckerna skildrar Kate Bangs och Verner von Heidenstams vardagsliv under 20-talet år och dag för dag kan man följa Nobelpristagarparets öden och äventyr. Tillsammans med Heidenstams brev och privata bilder som också ingår i donationen målas en ny bild fram av nationalskalden.
 

De här korten bar Kate Bang alltid med sig. Porträttet av henne
är taget samma år hon träffade Verner von Heidentstam.

Det sensationella materialet omfattar omkring 1 000 sidor och har fram till för några månader sedan stått gömda på en vind i Danmark. Det är Kate Bangs barnbarn som nu gett Martin Kylhammar tillgång till materialet.

– Det finns så mycket fördomar om Heidenstam så man baxnar. Med det här materialet kommer man honom riktigt nära honom som människa där han skriver om sin kärlek, längtan, rädsla, döden. Man får en inblick i vad som skedde bakom den välregisserade offentliga ytan och får följa med in i vardagslivet. Och Kate, som överhuvudtaget inte är känd, visar sig vara en självständig och klok människa med integritet och som också hade inflytande på dåtidens kulturliv, säger Martin Kylhammar.

Martin Kylhammar har under många år forskat om och skrivit flera böcker om Heidenstam och hans tid. Han är också styrelseledamot i Stiftelsen Övralid, som stödjer humanistisk forskning och som varje år delar ut ett av Sveriges största litteraturpris, Övralidspriset.