Skeppshamnsvraket är ett av Norrlandskustens viktigaste arkeologiska fynd – och utgrävningarna kring det över 300 år gamla vraket i på Åstön mellan Sundsvall och Härnösand kommer att fortsätta redan i höst. [Arbetarbladet]

https://www.arbetarbladet.se/artikel/skeppet-pa-vag-fran-korsmassomarknaden-forliste-335-ar-senare-berattar-vraket-sin-historia-1