Finnboda varv

Finnboda var Stockholms storvarv och byggde åren 1882 till 1981 över hundra fartyg. Det var kanonbåtar till den ryska tsaren och pansarbåtar till den svenska marinen samt en lång rad handelsfartyg. Dessutom har varvet byggt isbrytare, bogserbåtar och minsvepare.

Finnboda var också ett viktigt reparationsvarv för fartyg som passerade Stockholm och man hade även produktion av stålkonstruktioner. Varvet lades trots många protester ned 1991. Om Finnboda varv hade funnits kvar i dag så hade kanske den så kallade Guldbron vid Slussen kunnat byggas där.

Boken Finnboda varv och fartygen som byggdes där är baserad på fotografier och fartygsritningar och berättar om varvets utveckling, varvsarbetarna och fartygen som byggdes.

Mikael Josephson:
Finnboda varv och fartygen som byggdes där
Trafik-Nostalgiska Förlaget
Utkom 2020