Nästa år ska Svenska kyrkan prioritera en förbättring av brand-säkerheten i de svenska kyrkorna. Av de 350 miljoner kronor som beviljats i kyrkoantikvarisk ersättning kommer en hel del gå till att öka brand- och stöldskyddet. [SR Östergötland]

https://sverigesradio.se/artikel/2147978