Förgyllt vikingafynd förvånar

Efter tusenårig sömn avtäcks nu en Upplandsgård med rötter i bronsåldern vid utgrävningen i Skeke, öster om Uppsala. Ett metallfynd som grävts fram vid en gravhög utgör gårdsfolkets gåta till dagens arkeologer.

Läs artikeln på Upsala Nya Tidning

(2022-08-28)