Efter tusenårig sömn avtäcks nu en Upplandsgård med rötter i bronsåldern vid utgrävningen i Skeke, öster om Uppsala. Ett metallfynd som grävts fram vid en gravhög utgör gårdsfolkets gåta till dagens arkeologer. [UNT]

https://unt.se/nyheter/uppsala/forgyllt-vikingafynd-forvanar-1020531.aspx