Fredrika Bremers privata och offentliga liv

Den radikala societetsdamen Fredrika Bremer (1801–1865) introducerade den moderna romanen i Sverige. Hon kastade också loss från den instängda hemmaidyllen och vände sina reseskildringar mot den stora världen. Hon blev en internationell pionjär, inte bara inom litteratur och kvinnosak, utan också inom filantropi, fredsarbete och liberal samhällsdebatt. Härigenom blev hon en av den svenska historiens viktigaste och mest uppmärksammade kvinnor.

Hennes värld kan tyckas idyllisk, men under ytan sjöd det av förändring. Ångbåtar, järnväg och gasljus revolutionerade tillvaron för Bremer och hennes samtida. Allt sådant såg hon som ”idéernas postillioner”. Bokmarknaden utvecklades och nya politiska och estetiska tankar föddes.

Med hjälp av nytt arkivmaterial tecknas romanförfattaren och forskaren Carina Burman det hittills mest fullständiga och heltäckande porträttet av Fredrika Bremer. Ett rikt illustrationsmaterial förstärker bilden av ett artonhundratal i förvandling.

Carina Burman:
Bremer. En biografi
Bonniers
618 sidor, inbunden, illustrerad
Utkom i september 2001