Fröknarnas tid

Eksjö museum
16 oktober – 28 november 2021

I utställningen Fröknarnas tid får vi stifta bekantskap med kvinnor som levt och verkat i Eksjö från 1860-tal till tidigt 1900-tal.

Några har ägnat sig åt de nya yrken som uppstod vid denna tid och som många kvinnor utövat, som fotografen Maria Tesch och sjukgymnasten Hedda Aschan. Andra har varit aktiva inom föreningslivet; fruntimmersföreningen och hembygdsrörelsen. Hilda Löfgren kämpade för kvinnans politiska rösträtt. Gemensamt för dem är att de alla varit ogifta.

Genom kläder och andra ägodelar får besökarna följa ett urval kvinnoöden i en tid av stora omvälvningar i Fröknarnas tid.

I anslutning till utställningen arrangerar Eksjö museum en serie program. Visningar på onsdagar klockan 18, föreläsning med Sophia Rasmussen och ett program musik och lyrik från Smålands Musik & Teater.