Råbäcks Mekaniska Stenhuggeri är Årets arbetslivsmuseum

Foto: Råbäcks Mekaniska Stenhuggeri

Foto: Råbäcks Mekaniska Stenhuggeri

Utmärkelsen Årets arbetslivsmuseum 2018 tilldelas Råbäcks Mekaniska Stenhuggeri på Kinnekulle.

– Jag är överväldigad, det är ett erkännande och kvitto på att vi arbetar i rätt riktning, säger Eric Julihn, ordförande för Föreningen Stenhuggeriets Vänner som driver museet.

Juryns motivering lyder: ”Genom stenhårt ideellt arbete visas en autentisk och fungerande stenhuggerimiljö där besökaren får kunskap om stenindustrins historia. I föreningens kursverksamhet förmedlas kunskapen med klubba och mejsel i hand. På ett fördömligt sätt engagerar och välkomnar museet en mångfald av besökare. Föreningen är dessutom aktiv i samhällsfrågor som berör industrisamhällets kulturarv.”

I vackrast tänkbara omgivningar, nere vid vattnet i Råbäcks hamn på Kinnekulle, precis där berget reser sig ur Vänern, hittar du Råbäcks Mekaniska Stenhuggeri. Det är ett levande, fungerande och väl bevarat industriminne, skriver föreningen på sin hemsida,

Föreningen förvaltar och driver en av landets bäst bevarade arbetsplatser från det industriella genombrottets tid. Råbäcks Mekaniska Stenhuggeri, som togs i bruk år 1888, var i drift till 1970 när verksamheten upphörde. Idag är stenhuggeriet ett museum som vill visa stenarbetets teknik, miljö och historia.

Gamla verkstaden är byggnadsminne sedan 1984. Den inrymmer fyra stenhyvlar, kantsåg, kontor, matrum, smedja och lokaler för manuell huggning. Alla maskiner är restaurerade och kan visas i drift. I nya verkstaden finns ytterligare maskiner, bland annat flera svarvar. Verksamheten bedrivs helt ideellt av Föreningen Stenhuggeriets Vänner och anläggningen ägs av stiftelsen Råbäcks Mekaniska Stenhuggeri.

Bakom utmärkelsen Årets arbetslivsmuseum står Arbetets museum i samverkan med Arbetslivsmuseernas Samarbetsråd, Statens försvarshistoriska museer, Statens maritima museer och Sveriges Järnvägsmuseum. Priset består av 25 000 kronor, en emaljskylt och äran.

Prisutdelning sker hos Råbäcks Mekaniska Stenhuggeri under hösten. Förra året gick utmärkelsen till Svenska Skoindustrimuseet i Kumla.

Årets arbetslivsmuseum
2018: Råbäcks Mekaniska Stenhuggeri
2017: Svenska Skoindustrimuseet
2016: Gotlandståget
2014: Borgquistska hattmuseet
2013: Ångaren Trafik
2012: Qvarnstensgruvan i Lugnås
2011: Jädraås-Tallås Järnväg
2010: Skebobruks Museum

(2017-09-27)