Hur går ett modernt skogsbruk ihop med vikten av att bevara fornminnen? I ett projekt som drivs av bland annat länsstyrelserna i Kronoberg och Jönköping, skall maskinförare och markägare lära sig mer om fossil åkermark.  [P4 Kronoberg]

https://sverigesradio.se/artikel/5062532