En spillra av Göteborgs gamla stadsmur har grävts fram i korsningen Stora Badhusgatan/Södra hamngatan. Arbetet med att lägga ner fjärrvärmerör har exponerat muren, som låg så grunt som 50-60 centimeter under markytan. [GP]

https://www.gp.se/nyheter/g%C3%B6teborg/stadsmuren-framgr%C3%A4vd-vid-skeppsbron-1.588627