Goternas och svearnas historia

Bokomslaget

Ett av de mest inflytelserika verk som har skrivits om Sveriges historia, Johannes Magnus Goternas och svearnas historia, finns nu tillgängligt på svenska. Verket skrevs på latin för nästan 500 år sedan och ges nu ut i svensk översättning i två band.

Johannes Magnus imponerande verk Historia de omnibus gothorum sveonumque regibus i svensk översättning från latinet är den första kompletta översättningen till svenska sedan verket gavs ut i Rom 1554.

Johannes Magnus var Sveriges siste katolske ärkebiskop och dog i exil 1544. I det väldiga verket berättar författaren om Sveriges alla kungar, ända från rikets grundande kort tid efter syndafloden, och dessutom om goternas utvandring och deras öden i främmande länder. Boken väckte intresse i Europa, och den fick stor betydelse för Vasakungarnas självbild och senare för stormaktstidens historieskrivning. Genom Johannes Magnus kreativa historieskrivning kunde till exempel Erik XIV ta sig regentnumret fjorton.

Verket ges ut i två band: en översättning med originaltryckets illustrationer, från latinet av Kurt Johannesson, professor emeritus i retorik, och ett band med inledande texter samt utförliga kommentarer av Kurt Johannesson och Hans Helander, professor emeritus i latin.

Johannes Magnus:
Goternas och svearnas historia. Band 1-2
Kungl. Vitterhetsakademien
Utkom 2018