Grevinnan Stina Piper i 1700-talets Sverige

Stina Pipers man Erik Brahe avrättades 1756. Greve Brahe hade dömts till döden för delaktighet i kungaparets revoltförsök mot det rådande ständerväldet. Stina stod ensam med två små grevar att fostra och stora egendomar att förvalta.

Hon tycks snabbt ha torkat tårarna och tagit fatt i det liv som frihetstiden och rokokon hade att erbjuda. Det kungliga hovet var en tummelplats för kärleksäventyr, och Stina Piper var inte sen att ta för sig. Trettionio år gammal gifte hon om sig med Gustav III:s kanslipresident Ulrik Scheffer och fick en officiell roll som riksrådinna vid kungens hov.

Få brev av hennes hand finns bevarade, men utifrån handlingar i de piperska och braheska arkiven har historikern Carin Bergström lyckats teckna en spännande historia om ett okänt kvinnoöde.

Carin Bergström här fil.dr och före detta museichef för Skokloster. Hon har skrivit och gett ut ett antal kulturhistoriska böcker, bland annat Skolmostrar och läsmästare och Skoklosters slott under 350 år.

Carin Bergström:
Stina Piper. Grevinna i 1700-talets Sverige
Atlantis
Utkom 2007

Recension i Svenska Dagbladet