I Kvinnoöden i vikingatid presenterar Jöran Mjöberg 21 kvinnogestalter från nordisk vikingatid, som framträder i isländsk saga. Många av dessa kvinnor var historiska personer som i sagorna växte till fiktiva gestalter, hävdar författaren och belyser dem särskilt med hänsyn till deras bakgrund i skandinaviskt, isländskt och grönländskt landskap som han själv besökt, samt till deras kulturella och psykologiska situationer.

Drottningarna Ragnhild, Gunnhild och Sigrid Storråda i Heimskringla, vinlandsfarerskan Gudrid i Eirik Rödes saga, valkyrian Brynhild i Völsungasagan och den hämndhetsande Bergtora i Nials saga är några av de kvinnoöden som lyfts fram.

I boken presenteras dessutom många fall, där nyare tids författare och konstnärer har gett sina personligt färgade speglingar av dessa kvinnogestalter och på detta sätt skänkt nytt liv åt deras värld och livsöden.

Jöran Mjöberg:
Kvinnoöden i vikingatid
Carlsson Bokförlag
279 sidor, inbunden, illustrerad.
Utkom 2001.