Den arkeologiska undersökningen på ESS-området i Lund är nu avslutad och analyserna och rapportarbetet har påbörjats. I samband med den 120 000 kvadratmeter stora grävningen, som genomfördes mellan augusti och november i år, gjorde arkeologerna många spännande fynd.

– Från både bondestenålder (ca 4000 f.Kr) och äldre järnålder (ca 500 e.Kr) har vi en hel del nya lämningstyper och en helhetsbild, tack vare de stora ytorna, vilket kommer att ge ett betydande tillskott till kunskapen om de förhistoriska människornas samhälle och liv, säger Anna Lagergren, projektledare från Riksantikvarieämbetet.

Den stora överraskningen var gravfältet från övergången sen romersk järnålder-folkvandringstid (ca 400-500 e Kr). Knappt 15 gravar med många fina fynd, däribland flera keramikkärl och mer än 500 glas- och bärnstenspärlor. Dessutom framkom i en av gravarna två små guldföremål.

– Det ena är en ring och det andra ett bleck med instämplad dekor. De är små, bara en knapp cm i diameter, och kanske har de suttit ihop som ett föremål. På bleckets baksida finns dessutom något som kan vara rester av organiskt material, säger Bertil Helgesson, fältarbetsledare för gravfältsundersökningen, Sydsvensk Arkeologi AB.

Arkeologerna hoppas nu att det fortsatta analysarbetet ska kunna berätta mer om vilka individerna som levt och sedermera begravts i dessa rika gravar på området varit Förhoppningen är också att under våren 2014 kunna visa upp föremålen för allmänheten i en utställning.

Projektet, som är ett samarbetsprojekt mellan Riksantikvarieämbetet, Sydsvensk Arkeologi AB, Kalmar läns museum och Kulturmiljö Halland pågår under hela 2014 och delar av 2015.