Bergsbrukets tider i Örebro län

Örebro län präglas av såväl kontrasten som samspelet mellan bönderna på slätten och bergsbrukets folk. Det är en historia som inleddes på 1100-talet, tog fart från 1200-talet, och som klingade ut i slutet av förra seklet. I dag bryts ingen järnmalm. Däremot har andra metaller fått nytt värde genom digitaliseringen och elektrifieringen.

För Örebro läns museum har det i princip alltid varit självklart att återkommande och på olika sätt dokumentera, samla in och berätta Bergslagens historia.

Hösten 2022 genomfördes konferensen ”Bergsbrukets tider” i Nora på initiativ av och med huvudsaklig finansiering av Allan Wetterholms stiftelse. Den här boken är den vetenskapliga konferenspublikationen. Redaktör är Magnus Odebäck Ljunge som även var moderator för konferensen. Artiklarna är förstärkta med en ”fotoessä”. Museets fotograf Per Torgén har valt ut gamla bilder ur arkivet och rest runt i länets bergslag för att ta nya, för att göra boken intressant för fler.

Länsmuseet har sedan några år tillbaka en satsning på just Bergslagens historia, nutid och framtid, som går under namnet ”Hyttbyggartid”. Satsningen har bland annat resulterat i utställningen Boom i Bergslagen och ”Bergslagens historiedagar”.

Magnus O. Ljunge (redaktör):
Bergsbrukets tider – från medeltid, via samtid, mot framtid
Örebro läns museum
Utkom 2024