Svenska marinarkeologer har hittat vad de hävdar är världens äldsta fiskeredskap av trä. Det handlar om 9 000 år gamla fångstredskap som finns på havsbotten utanför Skånekusten. [SR Vetenskapsradion]

https://sverigesradio.se/artikel/5137032