Hela Sveriges befolkning 1890 på CD-ROM

CD-skivan Sveriges befolkning 1890 är en databas innehållande uppgifter om alla personer som var skrivna i Sverige i slutet av 1890, nästan 4,8 miljoner människor.

Uppgifterna kommer från Statistiska Centralbyråns avskrifter av kyrkans husförhörslängder för den tiden. Dessa har under 1990-talet dataregistrerats som olika arbetsmarknadsprojekt under ledning av Arkion, i dag en enhet i Riksarkivet.

Uppgifter som redovisas är namn, boendeort och boendeförsamling, födelseår och födelseförsamling, civilstånd, yrke samt hushållstillhörighet. Alla dessa uppgifter är sökbara. Möjlighet finns även att söka efter hemmavarande barn utifrån uppgifter om föräldrar eller syskon.

Materialet har sedan tidigare varit sökbart på Arkions hemsida mot avgift, men i ett samarbetsprojekt med Sveriges Släktforskarförbund har databasen överförts till CD-ROM. Hos Arkion finns nu även stora delar av 1900 års folkräkning samt för vissa delar av landet 1860, 1870 och 1880 års folkräkningar.

Sveriges befolkning 1890
Arkion/Sveriges Släktforskarförbund
Utkom 2003
Systemkrav: PC med Windows 98 eller senare