Forskning om folkbildning belönas med Rudolf Meidner-priset

Jonas Söderqvist. Foto: Jonas Jörneberg

Foto: Jonas Jörneberg

Jonas Söderqvist vid Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek tilldelas 2023 års Rudolf Meidner-pris för sin avhandling om hur folkbildning har satt människor i stånd att göra framtidens möjligheter till sina. De kom från olika bakgrunder, valde olika inriktningar och använde sin utbildning i olika sammanhang, men de förenades av att folkhögskolorna rustade dem att såväl skapa som förverkliga de möjligheter som inrymdes i ett samhälle i omvandling.

Jonas Söderqvists avhandling i ekonomisk historia, Social rörlighet i en socialt rörig tid, fokuserar på elever vid tre svenska folkhögskolor – Brunnsvik, Väddö och Hola – under 1900-talets början då läroverk och universitet i hög grad blott var tillgängliga för de högre och bättre bemedlade samhällsklasserna. Söderqvists forskning klargör att redan en kortare folkhögskoleutbildning gjorde stor skillnad för en persons framtida levnadsbana och utveckling. Studien visar att folkbildning kunde jämna ut klyftor orsakade av bristande tillgång till formell utbildning, och gav förutsättningar för social rörlighet i en socialt rörig tid – ett ämne som är högt aktuellt i dagens samhälle.

Jonas Söderqvist disputerade tidigare i år i ekonomisk historia vid Uppsala universitet och arbetar som biträdande forskningsledare vid Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek.

Forskningsrådets motivering:
”Jonas Söderqvist har skrivit en viktig, vetenskapligt nyskapande och ytterst läsvärd avhandling om elever vid tre svenska folkhögskolor (Brunnsvik, Väddö och Hola) under 1900-talets början. Då var läroverk och universitet i stor utsträckning enbart tillgängliga för de högre, bättre bemedlade samhällsklasserna. Folkhögskolorna kom därför att spela en avgörande roll för ungdomar ur arbetar- eller bondefamiljer. Söderqvist visar att även en kortare folkhögskoleutbildning fungerade som en viktig investering i en individs humankapital vid 1900-talets början.

Genom en innovativ kombination av noggrant arbete med historiska källor och skicklig analys har Söderqvist lyft fram det genusperspektiv som saknats i tidigare forskning. Han visar även hur olika faktorer som geografisk rörlighet, elevernas socioekonomiska bakgrund och möjlighet till finansiering – inklusive organisationstillhörighet – likaväl som inriktningen på skolornas undervisning interagerar med varandra.

Söderqvist illustrerar på ett mästerligt sätt de sociala processerna genom skildringar av elevernas livsöden. På det sättet visar han att det inte enbart är individens egenskaper eller tillgångar som möjliggör social rörlighet utan samspelet mellan personliga och institutionella faktorer. Studien förmedlar också viktiga historiska erfarenheter om hur bristande tillgång till formell utbildning kan utjämnas med hjälp av folkbildning – ett ämne som är högt aktuellt i dagens samhälle.”

Rudolf Meidner-priset för forskning i fackföreningsrörelsens historia delas ut årligen av forskningsrådet vid Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek. Priset instiftades 1994 i samband med att professor Rudolf Meidner, ordförande för forskningsrådet 1981–1996, fyllde 80 år. Prissumman är på 25 000 kronor.

Tidigare pristagare:
2022: Aleksi Huhta
2021: Kristin Linderoth
2020: Desirée Enlund
2019: Astrid Elkjær Sørensen
2018: Jakob Molinder
2017: Nina Trige Andersen
2016: Matias Kaihovirta
2015: Malin Nilsson
2014: Lena Sohl
2013: Rasmus Fleischer
2012: Ingen pristagare 
2011: Sofie Tornhill
2010: Andrés Brink Pinto och Björn Ohlsson
2009: Jesper Johansson
2008: Jimmy Engren
2007: Jonas Sjölander
2006: Anders R Johansson
2005: Lars Hansson och Rebecca Svensson
2004: Urban Lundberg och Magnus Nilsson
2003: Roger Johansson
2002: Carina Gråbacke
2001: Örjan Nyström
2000: Gunnela Björk
1999: Göran Salmonsson
1998: Anders Kjellberg
1997: Lisa Öberg
1996: Eva Blomberg
1995: Annette Thörnquist

(2023-10-26)