Historiker föreslås bli ny rektor för Linnéuniversitetet

Peter Aronsson. Foto: Linnéuniversitet

Foto: Linnéuniversitet

Peter Aronsson, professor i historia vid Linnéuniversietet och sedan några år prorektor,  föreslås bli ny rektor för universietet. Peter Aronsson är 57 år och professor i historia med inriktning mot kulturarv och forskar bland annat om lokal och regional historia.

Läs artiklen på Barometern

(2017-05-29)