Historiska museet lanserar ny forskningsplattform för Birka

Svarta Jorden och Borgberget på Birka. Foto: Jonathan Olsson

Svarta Jorden och Borgberget på Birka. Foto: Jonathan Olsson

Nu kan forskare från hela världen få tillgång till information, kartor och bilder från Birka via en digital portal på Historiska museets webbplats. Birkaportalen lanseras den 12 april.

– Birka är en världskänd arkeologisk guldgruva, säger Gunnar Andersson arkeolog och projektledare på Historiska museet. Nu presenterar Historiska museet för första gången en samlad bild av arkeologisk forskning på Birka. Syftet är att stödja framtida forskning om Birka och vikingatiden.

På Birkaportalen finns texter, bilder och information om det vikingatida Birka på Björkö och Hovgården på Adelsö. Informationen är strukturerad under fyra rubriker: ”Platsen”, ”Vad är Birka och Hovgården”, ”Arkeologi och forskning” och ”Digitala resurser”. Texterna under de två första rubrikerna sammanställer den aktuella kunskapen om platsen. Materialet under rubrikerna ”Arkeologi och forskning” och ”Digitala resurser” är råmaterial för forskning och riktar sig till studenter, doktorander samt disputerade forskare inom i första hand arkeologi.

Under ”Digitala resurser” finns verktyg och hjälpmedel för att utforska det vikingatida Birka och Hovgården. Här finns centralt forskningsmaterial samlat, som tidigare endast varit tillgängligt via Antikvarisk-Topografiska arkivet (ATA) i Stockholm, exempelvis Hjalmar Stolpes 20 grävdagböcker från åren på Birka och en rad äldre standardverk och avhandlingar. Här finns också en Webb-GIS applikation som presenterar geografisk information om Birka och Hovgården. Applikationen visar arkeologisk plandokumentation och olika typer av kartor och gör det möjligt att övergripande och detaljerat studera fornlämningsmiljöerna.

Majoriteten av de drygt 73 000 föremålen från 1990–1995 års undersökning av Svarta jorden i Birka finns tillgängliga i den nya Birkaportalen. För att underlätta för utländska forskare att använda och söka i databasen har viss nyckelinformation kopplade till föremålen översatts till engelska.

Portalen är ett resultat av projektet, ”Birka, en arkeologisk forskningsresurs”, som Historiska museet har drivit under fyra år med hjälp av medel från Riksbankens jubileumsfond.