Smaka på husen på Kulturhusens dag

Kulturhusens dag har i år temat Smaka på husen – hus som byggts för framställning, tillredning eller utskänkning av mat och dryck. Måltidstraditioner spelar en viktig roll som kulturbärare. De berättar om livsvillkor i olika tider, om hälsa och samhällsförändringar. Kulturhusens dag arrangeras den 14 september 2008.

Kulturhusens dag 2008

Riksantikvarieämbetet välkomnar alla som vill öppna upp sina dörrar för allmänheten att medverka. Det kan vara bryggerier, gårdar, gästgiverier, församlingshem, lusthus, skolmatsalar, jaktstugor, konditorier och slakterier. Smaka på husen rymmer de flesta miljöer från äldre till modernare tid, från de fattigas nödtorft till de förmögnas överflöd. ”Fyll husen med innehåll, bjud på råvaror eller specialiteter och visa hus människor dukade till vardags och fest”, uppmanar Riksantikvarieämbetet.

Kulturhusens dag är en del av European Heritage Days. Redan 1984 genomfördes Historic Monuments Open Day i Frankrike. Detta initiativ spred sig snart till bland annat Nederländerna, Belgien, Storbritannien och Sverige. 1988 anordnade Sverige sitt första ”Öppet hus” som det då kallades. Europarådet instiftade European Heritage Days 1991. Samtliga Europarådets 49 medlemsstater deltar i European Heritage Days som årligen lockar 20 miljoner besökare till mer än 30 000 lokala evenemang. I Sverige är Riksantikvarie-ämbetet huvudarrangör.

Kulturhusens dag tidigare år
2007: K-märkt
2006: Möten och avsked
2005: Maritima miljöer
2004: Hus i goda händer
2003: Idrottens miljöer
2002: Rum för religion

(2008-03-24)