Överste Curt Juhlin Dannfelt var inte bara beläst, språkkunnig, intelligent och vacker. Han var också den viktigaste svensken i Berlin under hela andra världskriget. I tolv år, från det att Adolf Hitler kom till makten tills kriget tog slut, var han som militärattaché ögonvittne till vad som hände. Han gick på visit hos Hitler i Rikskansliet. Han gjorde vapenaffärer med Göring på Karinhall och diskuterade rasfrågor med Himmler, som beundrade svenskens rena ariska utseende. Två månader innan kriget tog slut drack han te med Joakim von Ribbentrop i det sönderbombade Rikskansliet och fick höra utrikesministern förklara hur Tyskland trots allt skulle vinna kriget. Några år senare blev han Sveriges man i Stalins Moskva.

I tusentals rapporter, meddelanden och handbrev hem till cheferna i Stockholm berättade han om sina upplevelser i Berlin och Moskva. Efter kriget dikterade han sina ”Hågkomster” för en kvinnlig släkting. Han var noga med att de bara var avsedda för familjen. Han skrev inte för historien utan för att hans barn skulle få veta vad han varit med om. Under kriget skrev han också hundratals privata brev hem till familjen i Stockholm. De ger en unik bild av vardagslivet i Berlin under andra världskriget och där kunde han också berätta sådant som kanske inte lämpade sig för chefernas ögon.

Staffan Thorsell har intervjuat de efterlevande och läst breven. Han har även gått igenom tusentals dokument i svenska, tyska och amerikanska arkiv. Resultatet är en bok om krig, politik och diplomatiskt vardagsliv i skuggan av andra världskriget. De ömsinta breven till hustrun gör att det också är en berättelse om kärlek.

Staffan Thorsell har varit journalist på Expressen i hela sitt yrkesliv, från 1969 till 2001. Senast som chefredaktör. Han har tidigare kommit ut med Sverige i Vita huset och Mein lieber Reichskanzler!

Staffan Thorsell:
I Hans Majestäts tjänst. En berättelse från Hitlers Berlin och Stalins Moskva
Albert Bonniers Förlag
Utkom i september 2009