Ikea får Näringslivshistoriska priset 2023

När Näringslivshistoriska priset 2023 delas ut hedras Ikea för sitt aktiva historiebruk under lång tid och för att ha placerat sin företagshistoria i Sveriges övergripande samhällsberättelse. Med utmärkelsen från Centrum för Näringslivshistoria följer en prissumma om 100 000 kronor. Utmärkelsen delas ut under årets History Marketing Summit den 5 oktober.

Näringslivshistoriska priset delas ut av Centrum för Näringslivshistoria för bestående insatser att lyfta svensk näringslivshistoria och visa på de svenska företagens bidrag till det gemensamma samhällsbygget. I år har juryn valt att lyfta fram Ikea och överlämnar priset till Ikea Museum. Juryns motivering lyder:

”Ikea har under många år arbetat med att hålla sin historia och sitt kulturarv levande för medarbetare, partners och kunder, ett arbete som nu drivs av Ikea Museum. Ikea har därmed även lyckats placera sin utveckling i Sveriges övergripande samhällshistoria – för om Per Albin Hansson byggde folkhemmet var det Ingvar Kamprad som inredde det. Historiska handlingar och föremål bevaras löpande i företagets specialbyggda utrymmen i Älmhult. På denna grund bygger Ikea sin berättelse i böcker, artiklar, möten, och inte minst i Ikea Museum, både i Älmhult och digitalt. Det är ett arbete som aldrig tar slut, och som Ikea omfamnar med energi, uthållighet och uppfinningsrikedom.”

– För första gången går Näringslivshistoriska priset till näringslivet, där Ikea visat hur företags historiska arv kan användas i nutid. Juryn vill med detta uppmärksamma den roll som företag själva spelar i att bevara och berätta Sveriges näringslivshistoriska kulturarv, genom att göra den egna företagshistorien till en del av företagskulturen, säger juryns ordförande Lennart Francke.

Linda Fisti, Marketing & Communication Manager på IKEA Museum tar emot priset å företagets vägnar vid årets History Marketing Summit och kommer då även ge en kort pristagarföreläsning.

– Vi värdesätter vår historia och genom att skapa kännedom om denna vill vi bygga förståelse, inspiration och entreprenöriellt mod bland våra kollegor, men också hos morgondagens entreprenörer och Ikea fans runt om i världen. Vi lyfter därför fram historier om både misstag, utmaningar och framgångar med förhoppningen om att det ska inspirera, säger Linda Fisti.

Tidigare pristagare:
2022: Håkan Lindgren
2021: Dalénmuseet och Ekonomiska museet
2019: Anders Johnson

(2023-10-02)