KB levererar till World Digital Library

Kungliga biblioteket ska leverera ett tiotal unika digitala objekt till det amerikanska kulturarvsprojektet World Digital Library under 2008. Det skriver KB på sin hemsida.

I det utvalda materialet finns bland annat planschverket Suecia Antiqua, Nordenkartan Orbis arctoi från 1626, Carta Marina, Johan Gethes och Carl Fredrik von Schantz dagböcker från resor med Ostindiska kompaniet samt någon av Carl von Linnés böcker. Utöver detta finns också några objekt som berör utvandringen till Nordamerika. Urvalet har gjorts av representanter för World Digital Library efter att de tagit del av listan över verk som digitaliserats vid KB.

World Digital Library är ett amerikanskt projekt som drivs av Library of Congress med stöd av bland annat Unesco och International Federation of Library Associations and Institutions. Målsättningen är att till en central databas samla in digitaliserade objekt från arkiv, museer och bibliotek över hela världen. Medverkande länder är bland annat Egypten, Ryssland, Brasilien, Indonesien och Kenya. Avsikten är att presentera materialet på flera språk.

Än så länge har World Digital Library inget färdigt visningsgränssnitt för materialet. Detta ska enligt planerna lanseras under 2009. Läs mer på projektets hemsida.

(2008-11-02)