Jönköpings län under 100 år

En bildkavalkad genom 1900-talet! En resa genom tio decennier som speglar en dramatisk utvecklig i det svenska samhället. I många hundra år förändrades människans levnadsvillkor ganska lite. I och med industrialiseringen satte allt en våldsam fart. Våra hem elektrifierades, förbränningsmotorn introducerades, plötsligt var vi i rymdåldern och innan seklet var slut hade datorn blivit var mans egendom.

Den sextionionde årgången av Jönköpings läns hembygdsförbunds och Jönköpings läns museums årsbok Småländska kulturbilder vill på detta sätt minnas det sekel som just passerat. Varje decennium har fått sitt kapitel som vart och ett inleds med en text av högskolelektor Hans Albin Larsson. Efter dessa följer mängder av bilder med berättande texter om olika händelser och företeelser under 100 år. Bilderna är utvalda av Margareta Alling-Engstedt som även skrivit bildtexterna.

Margareta Alling-Engstedt & Hans Albin Larsson:
Länet i bild. Jönköpings län under 100 år
Jönköpings läns museum
318 sidor, inbunden, illustrerad
Utkom 2000