Länsstyrelser i arbete 1635–1735

Länsstyrelserna har sedan 1630-talet varit regeringens förlängda arm ute i landet. I konungens stad och ställe är den första undersökningen av hur de arbetade under Sveriges stormaktstid och den tidiga frihetstiden. Mot en europeisk bakgrund analyseras deras tillkomst och verksamheten under de första hundra åren.

Tiden var fylld av krig och länsstyrelserna hade en viktig uppgift i mobiliseringen av Sveriges och Finlands befolkning och materiella tillgångar. De var också betydelsefulla för den samtidiga uppbyggnaden av rättsväsendet och kommunikationerna. Med en fåtalig personal nåddes anmärkningsvärda resultat. En förutsättning var den fortlöpande utvecklingen av förvaltningstekniken, inte minst dokument- och arkivhanteringen.

Bland bokens aktörer finns Gustav II Adolf, Axel Oxenstierna och Karl XI, men naturligtvis också landshövdingarna och deras underlydande sekreterare, bokhållare, fogdar och skrivare. Landshövdingarna var som länsstyrelsernas chefer viktiga kuggar i förvaltningsmaskineriet. De spelade också en framträdande roll i politiken. Posten som landshövding var ofta ingen slutpunkt på karriären, utan en språngbräda till än mer inflytelserika positioner.

Björn Asker:
I konungens stad och ställe. Länsstyrelser i arbete 1635–1735
Stiftelsen för utgivande av Arkivvetenskapliga studier
468 sidor, inbunden
Utkom 2004