Vietnamkriget och de svenska diplomaterna

Bokomslaget

Vad visste egentligen den svenska regeringen om Vietnamkriget medan det pågick? Hur gick det till när kriget omtolkades från en intern angelägenhet i ett fjärran land till en världsomspännande kamp mot ”våld, hat och terror”, i vilken man föreställde sig att Sverige hade en viktig roll att spela?

Det är dessa frågor som Gunnar Åselius analyserar genom att följa utvecklingen från tiden för det franska kolonialväldets fall 1954 fram till Saigons erövring 1975. Boken handlar framförallt om hur de svenska diplomaterna uppfattade Vietnamkriget, vilken bild av skeendet som de valde att presentera för den politiska ledningen i Stockholm och vilket inflytande de fick över den politik som Sverige förde.

När konfliktens roll inom det kalla krigets stormaktsrivalitet tydliggjorts, har vår bild av Vietnamkriget förändrats på åtskilliga punkter. Det blir ur den synvinkeln ofrånkomligt att även omvärdera Sveriges hållning. Hur mycket förstod den svenska utrikesledningen av det som hände, och vad hoppades den uppnå genom sitt agerande?

Gunnar Åselius är professor i militärhistoria vid Försvarshögskolan i Stockholm. Han har tidigare utkommit med bland annat Krigen under kalla kriget och var en av författarna till Svenska slagfält och Revolution! Svenska erfarenheter från Ryssland.

Gunnar Åselius:
Vietnamkriget och de svenska diplomaterna 1954–1975
Dialogos Förlag
Utkom 2019