Emigrantinstitutet i Växjö får 825 000 kronor från Riksbankens jubileumsfond för att färdigställa Emigrantdatabasen. Nästa lika mycket pengar får institutet av årets svenskamerikan Barbro Osher. [P4 Kronoberg]

https://sverigesradio.se/artikel/2405459