Hällmålningen vid Korpberget i Lycksele har länge intresserat forskarna. Vid förra veckans slutarbeten gjordes ytterligare fynd på marken framför hällmålningen vilket nu får arkeologerna att tala om området som världsunikt.

Fynden som imponerar är daterade till äldre bronsålder, det vill säga 1 500–1 800 f Kr. Totalt har arkeologerna funnit cirka 40 kvartsitspetsar framför den hällmålning som är daterad till ca 2 500 f Kr och hittades 1976.

Pilspetsarna vid Korpberget. Foto: Västerbottens museum
Några av kvartsitspetsarna från Korpberget.
Foto: Västerbottens museum.

– Ytterst få platser i världen kan visa upp en sådan samling av fynd nära en hällmålning. Vi tolkar det som offergåvor och att platsen varit väldigt viktig för människorna vid den här tiden, säger Jans Heinerud, arkeolog vid Västerbottens museum.Annan tvärvetenskaplig forskning som bedrivits parallellt med detta har undersökt älgens utbredningsområde och funnit att älgstammarna varit i stort sett utrotade under vissa tider. Detta styrker teorierna om offerplats och att önskan om älgens återkomst var stark.

Hällmålningen vid Korpberget har också blivit uppritad i sommar. En platsfilm placerades över målningsytan som sedan ritades av. Motiven kommer nu att scannas in och digitaliseras.

Hällmålningen vid Korpberget ritas av. Foto: Västerbottens museum
Hällmålningen vid Korpberget ritas av.
Foto: Västerbottens museum.

Syftet med de arkeologiska undersökningarna är att tillgängliggöra och synliggöra hällmålningen och fynden för allmänheten. Det finns planer på att bygga en handikappanpassad ramp samt sätta upp nya informationsskyltar vid målningen. Resultaten kommer även vara en mycket viktig del i den kommande utställningen ”Rock Art in Sápmi” och boken ”Tecken i sten” som kommer att lanseras under Kulturhuvudstadsåret 2014.

Bakom arbetet med utgrävningarna står Västerbottens museum i samarbete med Skogsmuseet i Lycksele och Umeå universitet.