Riksantikvarieämbetets förtjänstmedalj till Gösta Tegner

Gösta Tegner. Foto: Ona Vosloo

Foto: Ona Vosloo

Gösta Tegner tilldelas Riksantikvarieämbetets förtjänstmedalj 2023 för sitt stora engagemang för Kulturreservatet Pershyttans bergsmansby och byggnadsminnet Nora veteranjärnväg.

Pershyttanns bergsmansby och Nora veteranjärnväg är av mycket stor regional och nationell betydelse i berättelsen om Sveriges industriella framväxt. De är dessutom besöksmål av internationell klass. De ägs och förvaltas av Stiftelsen Nora Järnvägsmuseum och veteranjärnväg (NJOV) och Gösta har alltsedan stiftelsen bildades 1981 varit dess kassör.

Göstas arbetsinsatser har under alla år sträckt sig långt utöver kassörsuppgiften och han har med sitt enastående engagemang, sin kunnighet samt förmåga att hantera och samordna finansiärer, stiftare, myndigheter och de ideellt verksamma bidragit till att förvalta och utveckla Kulturreservatet Pershyttans bergsmansby och byggnadsminnet Nora veteranjärnväg till de levande kulturmiljöer de är i dag.

– Jag har ägnat 45 år av mitt liv åt detta och det är viktigt att utmärkelsen jag nu får kan gagna det arbete vi gör med att underhålla byggnaderna. För 45 år sedan var de flesta av byggnaderna i gott skick men nu behöver många underhåll och det kostar mycket pengar, säger Gösta Tegner.

Gösta har under drygt 40 år ansvarat för att hålla ordning på ekonomin, både löpande och i samband med olika, ofta omfattande, byggnadsvårdande och/eller utvecklande projekt. Detta i en stiftelse med en konstant utmanande ekonomisk situation.

– Det arbete som Gösta bidrar med är ett bra exempel på hur viktiga ideella krafter arbetar för kulturmiljöerna i Sverige. De ger ett oerhört betydelsefullt bidrag för att kulturarvet ska kunna bevaras, användas och utvecklas, säger Susanne Thedéen, vikarierande riksantikvarie på Riksantikvarieämbetet.

Medaljen och ett diplom delades ut av vikarierande riksantikvarie Susanne Thedéen på Pershyttans bergmansby förvaltargård den 24 april 2024.

Motivering:
”Riksantikvarieämbetets förtjänstmedalj delas ut årligen till någon som gjort stora insatser inom kulturmiljövården. Gösta Tegner är kassör i Stiftelsen Nora järnvägsmuseum och veteranjärnväg sedan 1981 då stiftelsen bildades. Göstas arbetsinsatser har under alla år sträckt sig långt utöver kassörsuppgiften, och han har med sitt enastående engagemang, sin kunnighet samt förmåga att hantera och samordna finansiärer, stiftare, myndigheter och de ideellt verksamma bidragit till att förvalta och utveckla kulturreservatet Pershyttans bergsmansby och byggnadsminnet Nora veteranjärnväg till de levande kulturmiljöer de är idag. Gösta Tegner tilldelas därför Riksantikvarieämbetets förtjänstmedalj 2023.”

Riksantikvarieämbetet delar varje år ut förtjänstmedaljen till en eller flera personer som gjort stora insatser inom kulturmiljövården, helst utanför det professionella fältet. Riksantikvarieämbetets förtjänstmedalj instiftades 1981 för särskilt förtjänstfulla insatser inom kulturminnesvård.

Tidigare pristagare
2022: Aina Barnevik
2021: Krister Ljungberg
2020: Kristina Berglund
2019: Anna Björk och hennes elever
2018: Lena Nordesjö
2017: Gertrud Lyrung 
2016: Roozbeh Janghorban och Thorbjörn Enberg
2015: Calle Eklund
2014: Gudrun Norstedt
2013: Hélio Ricardo Duarte
2012: Bengt Spade
2011: Göran Gudmundsson
2010: Engelska pojkar och flickor, Malmberget
2009: Kerstin och Egil Bergström
2008: Fredrik Blomgren
2007: Lena och Michael Michaëlsson

(2024-04-24)