Waldemarsudde är Årets museum 2017

Waldemarsudde får motta priset Årets museum 2017. Foto: Sveriges Museer

Waldemarsudde får motta priset Årets museum 2017. Foto: Sveriges Museer

Prins Eugens Waldemarsudde med priset Årets museum 2017 för att ha öppnat och vidareutvecklat en rik och djärv tvärvetenskaplig verksamhet utifrån platsens unika förutsättningar på ett sätt som gett stort genomslag och helt nya målgrupper. Bakom utmärkelsen, som i år delas ut för tjugoförsta gången, står Sveriges Museer och Svenska ICOM (International Council of Museums).

– Prins Eugens Waldemarsudde är ett utmärkt exempel på hur museer genom ett strategiskt visionsarbete kan lyfta fram unika förutsättningar och vidareutveckla befintlig verksamhet på ett nyskapande och inspirerande sätt, säger Mats Persson, generalsekreterare för Sveriges Museer.

I sin motivering lyfter juryn särskilt fram detta sammanhållna, inkluderande och målinriktade utvecklingsarbete som Prins Eugens Waldemarsudde genomfört, ett arbete som omfattat verksamhetens alla delar; pedagogik, forskning, butik, trädgård, arkitektur, restaurang, konstutställningar och kulturarv. Det har inte bara resulterat i en rik och djärv tvärvetenskaplig verksamhet som fått stort genomslag, det har också medfört helt nya målgrupper för museet att arbeta med.

– Årets vinnare visar tydligt att det med framgång går att kombinera en professionalisering av museiverksamheten med rollen som utforskande kunskapsinstitution, säger Svenska ICOMs ordförande Katherine Hauptman. Utmärkelsen Årets museum bidrar till att göra de svenska museerna mer kända i internationella nätverk, vilket ytterligare stärker deras betydelsefulla roll i samhället och skapar förståelse mellan människor världen över.

Prins Eugens Waldemarsudde tog emot utmärkelsen Årets museum 2017 på Södertälje stadshus under invigningen av Museernas vårmöte som i år hålls i Södertälje 25–27 april. Priset, ett vandringspris bestående av en glasskulptur designad av Bertil Vallien och ett diplom, delades ut av Olof Lavesson, ordförande i Riksdagens kulturutskott.

Juryns motivering:
”Genom ett strategiskt visionsarbete har allkonstverket Prins Eugens Waldemarsudde öppnat och vidareutvecklat en rik och djärv tvärvetenskaplig verksamhet utifrån platsens unika förutsättningar. Ett sammanhållet, inkluderande och målinriktat utvecklingsarbete inom verksamhetens alla delar – pedagogik, forskning, trädgård, butik, arkitektur, restaurang, konstutställningar och kulturarv – har gett stort genomslag och helt nya målgrupper vilket skapat inspiration för hela museisektorn.”

Tidigare pristagare
2016: Tekniska museet
2015: Marinmuseum
2014: Göteborgs stadsmuseum
2013: Jamtli
2012: Kulturparken Småland
2011: Flygvapenmuseum
2010: Nordiska Akvarellmuseet
2009: Världskulturmuseet
2005: Värmlands museum
2004: Kulturen i Lund
2003: Moderna museet
2002: Malmö Museer
2001: Riksutställningar
2000: Textilmuseet i Borås
1999: Arkitekturmuseet
1998: Örebro läns museum
1997: Norrtälje konsthall
1996: Livrustkammaren
1995: Skaraborgs länsmuseum
1994: Judiska Museet

(2017-04-26)