Kungshuset i Lund nyrustat för framtiden

Kungshuset i Lund. Fotograf: Martin Sörbo

Fotograf: Martin Sörbo

Efter en genomgripande renovering är Kungshuset i Lundagård redo att ta emot hyresgästen Lunds universitet. Kungshuset började att byggas i slutet av 1570-talet och var stadens första universitetsbyggnad.

– Vi är glada över att vi nu kan lämna över det här unika huset till vår hyresgäst. Både Kungshuset och platsen som det ligger på har gjort stora avtryck i vår historia, säger Ingrid Eiken, generaldirektör för Statens fastighetsverk.

Kungshuset blir kontor för universitetsledningen med staber och har renoverats med fokus på tillgänglighet.

– Kungshuset har en lång historia samtidigt som det är modernt och rustat för många generationer framåt vilket speglar essensen av Lunds universitetet. Det är både högtidligt och roligt att åter ta detta vackra och symbolrika hus i bruk, säger Lunds universitets rektor Erik Renström.

Kungshuset har fått ny entré mot universitetsparken och ett nytt trapphus med en ny hiss. Tidigare fanns bara den unika vindeltrappan i ek från 1732 som slingrar sig upp mellan våningarna inuti fastighetens karaktäristiska torn. Också brandskydd och ventilationen har setts över och alla installationer utom värmesystemet är utbytt. Nya golv har lagts in samt akustiktak.

Kungshuset uppfördes 1578–1584 som residens åt den danske kungen Fredrik II och hans befallningshavare i Lund. Huset är ett statligt byggnadsminne och ett ingrepp innebär noggranna utredningar som görs av Statens fastighetsverks egna specialister tillsammans med Riksantikvarieämbetet och Länsstyrelsen.

– Det mest utmanande med det här projektet är definitivt Kungshusets ålder och historia. Mycket är skevt och huset är ombyggt många gånger. Det finns även fast inredning som är äldre än själva huset. Bland annat ett räcke som ska vara från 1400-talet, säger Maria Nordh, fastighetschef på Statens fastighetsverk.

Under renoveringen har flera fynd gjorts. I samband med projekteringen upptäcktes lämningar från den gamla biskopsborgen som tidigare låg här. Det rör sig om medeltida golv som hittades på cirka 1–1,45 meters djup under befintlig golvnivå. Man har även hittat en del av en vägg med en igenmurad dörr som dateras till 1100-talet och som är en del av det gamla biskopsresidenset. Väggen står på en sandstenssockel som är daterad till 1000-talet och är alltså jämnårig med domkyrkan och bebyggelsen omkring.

– Biskopens residens låg mellan norra väggen och domkyrkan i södra delen av Lundagård. Tillsammans med övrig bebyggelse runtomkring var det ett viktigt maktcentrum här från 1100-talet och framåt, säger Stefan Larsson, projektledare vid Statens fastighetsverk.

(2024-02-20)

Se även Medeltida fynd under Kungshuset i Lund (2020-11-18)