Nordbor under 500 år

Boken Nordbor är en kulturhistorisk exposé över livet i norr under fem sekler. Den handlar om människan i Norden, om hur livsmiljöer och kulturer vuxit fram, förändrats och formats till en väv av historiska erfarenheter. Verkliga personer, både historiska och nu levande, har en viktig plats i berättelsen. Sverige står i centrum, men med nordiska jämförelser och globala utblickar.

Boken är indelad i fem århundraden och belyser hur välfärdsstaten Sverige tog form och tillsammans med sina grannländer blev dagens Norden. Berättelsen följer tre huvudsakliga spår: ”Natur och näringar”, ”Familj och hushåll” samt ”Tro och tanke”. I inledande texter till varje del tecknas det nordiska sammanhanget. En mängd forskare från olika discipliner i och utanför museet har bidragit med kunskap och nya perspektiv.

– Boken knyter ihop utvalda museiföremål, bilder och arkivhandlingar med händelser och personliga berättelser. Med hjälp av historien vill vi ge perspektiv och sammanhang åt vår egen tids angelägna samhällsfrågor och möjligheter att reflektera över framtiden. Det kan röra utnyttjandet av den nordiska naturen eller våra sociala relationer liksom frågor om kunskap och föreställningsvärldar, säger bokens redaktörer Anna Arfvidsson Womack, Fredrik Svanberg och Ulrika Torell.

Den 10 februari öppnade Nordiska museet sin mest omfattande utställning hittills – Nordbor. I boken, som är utgiven i anslutning till utställningen, presenterar ett femtiotal forskare och specialister presenterar aktuell kunskap om livet i Norden från 1500-talet till i dag.

Anna Arfvidsson Womack, Fredrik Svanberg & Ulrika Torell Nordbor (redaktörer):
Nordbor. Liv och rörelse under 500 år
Nordiska museet/Makadam förlag
Utkom 2024