Sankta Maria kyrka i Helsingborg

Mariakyrkan är den äldsta kyrkan i Helsingborg och en av stadens främsta sevärdheter. Den är gammal som Kärnan och lika full av historia. När den byggdes var Skåne en del av Danmark, och många av dess inventarier är från tiden före 1658. Dit hör bl.a. en dopfunt från 1300-talet, ett bildrikt altarskåp från 1400-talet, en berömd målning från 1500-talet och en rikt skulpterad predikstol från 1600-talets början. Kyrkan är också känd för sina orglar, sina glasmålningar från 1900-talet och sin silverkammare.

Författaren, Torkel Eriksson, är konsthistoriker med medeltida konst och arkitektur som specialitet. Han är också en framstående kännare av Helsingborgs historia och har bland annat skrivit böcker om Kärnan och Helsingborgs rådhus.

Torkel Eriksson:
Sankta Maria kyrka i Helsingborg. Historik och vägledning
Maria församling
48 sidor, illustrerad i färg, häftad
Utkom 2000