Löddeköpinge – porten till Skåne

Löddeköpinge vid den skånska Öresundskusten framstår som en arkeologisk och historisk nyckellokal, i synnerhet vad gäller frågor kring övergången från vikingatid till medeltid. I området finns en mångfald olika spår, bland annat vidsträckta bosättningar, kanske en vallomgärdad marknadsplats, hamnområden, en senvikingatida ringborg och en tidigkristen begravningsplats. Löddeköpinge står i centrum för diskussioner kring bland annat vikingatida handel och Skånes kristnande och inlemmande i det medeltida danska kungadömet.

Området kring Löddeköpinge är kanske det mest undersökta lokalområdet i Skåne under perioden. I boken Porten till Skåne sammanfattas och problematiseras 35 års arkeologisk verksamhet i Löddeköpinge. Redogörelser för nya undersökningar med detaljerade fyndstudier samt plats- och områdes analyser kombineras med vidare utblickar och diskussioner kring historiska scenarier.

Vid sidan av huvudförfattarna har även Eva Andersson och Torbjörn Brorsson medverkat. Till boken hör en cd-rom där uppgifter från de arkeologiska undersökningarna i Löddeköpinge redovisas.

Fredrik Svanberg & Bengt Söderberg:
Porten till Skåne. Löddeköpinge under järnålder och medeltid
Riksantikvarieämbetet, Arkeologiska undersökningar, Skrifter No 32
367 sidor, inbunden, illustrerad
Utkom 2000