Max Elger ny chef för Statens fastighetsverk

Max Elger. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Regeringen har i dag utsett Max Elger till generaldirektör och chef för Statens fastighetsverk. Samtidigt har Irene Svenonius utsetts till överdirektör.

Max Elger har tidigare varit socialdemokratisk finansmarknadsminister med ansvar för finansmarknadsfrågor, konsumentfrågor och fastighetsfrågor, däribland Statens fastighetsverk. Dessförinnan har Elger varit statssekreterare med ansvar för bland annat budgetfrågor. Han har också doktorerat i nationalekonomi. Max Elger tillträder sin tjänst den 1 mars.

– Jag är tacksam för förtroendet och ser fram emot att leda Statens fastighetsverks viktiga arbete med att vårda vårt natur- och kulturarv. När vi blickar framåt är renoveringen av operabyggnaden ett stort projekt. Vi ska också hålla i arbetet för en god förvaltningskultur, säger Max Elger.

Den nya överdirektören Irene Svenonius har sedan 2017 varit regionråd i Stockholm och dessförinnan stadsdirektör i Stockholms stad. Hon lämnar nu sina uppdrag för Moderaterna.

Statens fastighetsverk förvaltar statligt ägda slott, parker, teatrar, museer, gravfält, fästningar, residens och ambassader samt en sjundedel av landets yta bestående av skog och mark. Max Elger efterträder Ingrid Eiken som lämnar myndigheten efter sex år som generaldirektör när hennes förordnande löper ut i dag.

(2024-02-29)

Se även Ingrid Eiken Holmgren tar över Statens fastighetsverk (2018-02-20)