En prästmans dagbok från Napoleonkrigen

Anders Gustaf Klosterberg berättar i sina minnen om hur han följde den svenska armén som bataljonspredikant 1813–1814. Han hamnade mitt i Napoleonkrigen, men det storpolitiska spelet utgör bara en ram kring dagboken.

Genom Klosterbergs ögon får läsaren istället uppleva krigets vardag: de långa marscherna, de många övernattningarna under bar himmel och de ibland fruktlösa försöken att hitta mat och dryck. Han skildrar detaljerat stridernas grymhet, men dagboken vittnar också om tillfredsställelsen när inkvarteringen är god och värdfolket trevligt.

Genom denna utgåva blir Anders Gustaf Klosterbergs dagbok för första gången tillgänglig för forskare och historieintresserade.

Åsa Karlsson (redaktör):
En prästmans krigsdagbok. Anders Gustaf Klosterbergs minnen från Napoleonkrigen 1813–1814
Kungl. Samfundet för utgivande av handskrifter rörande Skandinaviens historia
Utkom 2023