Myt och sanning om de värvade soldaterna i Sverige

De flesta känner nog till den indelte soldaten – bygdens trygge son, som skötte sitt torp tills han en dag kallades att försvara sitt land. Men hur många känner till hans motsvarighet i städerna?

I fyra hundra år fanns det värvade yrkessoldater i den svenska armén men de har hamnat i skuggan av de indelta och värnpliktiga. Många kom in i det militära av något slags tvång, betalningen var usel och disciplinen rigorös. Tillsammans med sin familj kommenderades de till någon garnisonsstad i riket, där de inkvarterades i skrymslen ingen annan ville ha och betraktades som oönskade främ­lingar. Periodvis var de entledigade och fick då klara sig bäst de kunde, vilket ofta ledde till oroligheter i städerna.

En myt uppstod snart om dem som ”nationens avskum”. Men det är inte hela sanningen. Delar av de värvade utgjorde också militärens absoluta elit, såsom rangre­gementena Svea och Göta livgarde, förlagda i imponerande kaserner.

Med denna dubbelhet som utgångspunkt berättas här de värvade soldaternas historia. Boken byg­ger på omfattande arkivforskningar och målar upp soldat­liv som pendlar drastiskt mellan framgång och motgång, stolthet och skam, krig och fred.

Lars Ericson Wolke har varit professor i militärhistoria vid Försvarshögskolan och har skrivit ett stort antal böcker om svensk militärhistoria, till exempel Svenska knektar. Indelta soldater, ryttare och båtsmän i krig och fred, Sjömakt och sjöfolk. Den svenska flottan under 500 år och Sveriges armé 1523–2023. Människor, materiel och händelser under 500 år.

Lars Ericson Wolke:
Nationens avskum, militärens elit. Myt och sanning om de värvade soldaterna i Sverige
Natur & Kultur
Utkom 2023