Modernitet och industriarv på Göteborgsutställningen 1923

Medan första världskriget härjade Europa förberedde Göteborg vad som skulle bli Sveriges största utställning genom tiderna. Göteborgsutställningen 1923 ägde rum till minne av stadens 300-årsjubileum. På ett område i centrala Göteborg som sträckte sig från Götaplatsen till Liseberg, presenterades den historiska framväxten av Göteborg som modern storstad och Sverige som fullvärdig industrination.

Utställningen satte tekniken på podium – den moderna såväl som den historiska. I en uppmärksammad avdelning lanserades industrihistoria som ett nytt fält för kulturhistorisk forskning. Industri hade blivit historia. Samtidigt lovprisades den senaste tekniska utvecklingen som nyckeln till en ny svensk storhetstid.

Teknikens tempel studerar Göteborgsutställningen som ett uttryck för modernitet och tillbakablickande i Sverige åren efter första världskriget. I en tid av osäkerhet, förändring och skarpa motsättningar mellan gammalt och nytt blev utställningen ett sätt att legitimera en rådande ordning, och banade samtidigt väg för förändringar i modernitetens namn.

Författaren Anders Houltz är verksam vid Avdelningen för teknik- och vetenskapshistoria på Kungl. Tekniska Högskolan.

Anders Houltz:
Teknikens tempel. Modernitet och industriarv på Göteborgsutställningen 1923
Gidlunds förlag
344 sidor, inbunden, illustrerad
Utkom i april 2003

Nominerad som Årets bok om svensk historia 2003.