Relationer mellan Sverige och Östtyskland

Inte bara Stasi är en undersökning av relationerna mellan Sverige och DDR mellan åren 1949 och 1990 som inte bara berör de konkreta förbindelserna länderna emellan, utan också mer generella frågor kring svenska kontakter och förhållningssätt till diktaturer. Genom omfattande detaljstudier blir kulturella mönster och värderingar i svenskt tankeklimat under kalla kriget synliga.

Boken bygger till stor del på intervjuer och andra akter från DDR-arkiv. Dokumenten vittnar om opportunism, men ger också exempel på betydande civilkurage. Fram träder en bild av ett komplext DDR, som var mycket mer än bara Stasi. Svenska sympatisörer, östtyska spioner och infiltration i organisationer berikar bilden.

Birgitta Almgen har de senaste åren har hon varit ledare för forskningsprojektet ”Kontakt och konflikt. Sverige – DDR. Retorik och politik kring Östersjön” vid Södertörns högskola, och det är inom ramen för det projektet som boken tillkommit.

Birgitta Almgen är professor i tyska vid Södertörns högskola. Till hennes forskningsintressen hör bland annat svensk-tyska relationer under 1900-talet och samband mellan språk, ideologi och politik. Hon har bland annat skrivit den uppmärksammade Drömmen om Norden. Nazistisk infiltration i Sverige 1933-1945.

Birgitta Almgren:
Inte bara Stasi. Relationer Sverige-DDR 1949-1990
Carlsson Bokförlag
Utkom 2009