Karolinska institutet har en samling med nästan 800 mänskliga kranier. Skallar från fattiga, ”lösdrivare” och brottslingar som mättes i rasbiologiskt syfte vid förra sekelskiftet. Hundratals kranier är stulna från ursprungsbefolkningars gravplatser. Länder försöker nu återfå sina mänskliga kvarlevor – hittills utan större framgång. [DN]

https://www.dn.se/nyheter/sverige/mork-historia-fram-i-ljuset/