Livrustkammaren
19 april 2013 – 5 januari 2014

Hyllad, hatad och ständigt aktuell. I utställningen Bilder av Kristina möter vi en av Sveriges mest kontroversiella personer – drottning Kristina. Få har varit så omdiskuterade och bilderna av den svenska 1600-talsdrottningen är lika skiftande som motstridiga. I utställningen samsas historia med nutid, historiska porträtt med samtidskonst, ljudinstallationer med tusenåriga handskrifter från Vatikanen.

På hennes dödsdag, den 19 april, öppnade den första stora utställningen om drottning Kristina på nära 50 år. 
 

  Symbolen för utställningen Bilder av Kristina har gjorts av de grafiska formgivarna BankerWessel.

Kristina var barnet som aldrig fick vara barn, protestanten som blev katolik, kvinnan som kröntes till kung, drottningen som lämnade sin tron. I utställningen möter vi föreställningar om Kristina sedd genom såväl historiens som vår egen tids ögon. Vad är det egentligen som har format bilden av henne? Hur har t ex maktstrukturer, religion och genus spelat in? Vi följer henne från ensam barndrottning till självständig kvinna i Rom och dagens ”Queer Queen”.

I ett unikt samarbete med Vatikanbiblioteket visas delar av Kristinas samling av ovärderliga handskrifter i utställningen under en begränsad period (19 april – 8 september). Flera av dem är mer än 1000 år gamla. I utställningen visas också kläder hon bar som 2-åring, hennes purpurfärgade kröningsmantel och unika dokument som hennes abdikationsakt. Vi möter Kristinas många ansikten i historiska porträtt och samtidskonst. Ljud- och konstinstallationer blir en del av besökarens upplevelse.

Foto: Erik Lernestål
Foto: Erik Lernestål.

Kristinas liv har inspirerat till åtskilliga pjäser, böcker och filmer som ”Queen Christina” med Greta Garbo. Hennes historia har ifrågasatts, diskuterats och kommenterats. I samband med att hennes grav öppnades 1965 i Rom undersöktes till och med hennes kvarlevor för att fastställa om hon verkligen biologiskt var kvinna (och ja, det var hon).

Sedan 1990-talet har Kristinaforskningen fått förnyad aktualitet, bland annat genom ett tydligare internationellt anslag och genus- och queerperspektiv. I samband med att utställningen öppnar ger Livrustkammaren ut publikationen Bilder av Kristina: Drottning av Sverige – Drottning i Rom med artiklar av ledande Kristinaforskare och experter från Vatikanbiblioteket.