Linköpingsborna har letat fram sina gamla privata familjefilmer. Filmerna har digitaliserats och klippts ihop till fem filmer och det omfattande historiska materialet skall nu användas inom äldrevården. [Sveriges Radio Östergötland]

https://sverigesradio.se/artikel/3283455